Hợp tác quốc tế

Buổi tiếp đón phái đoàn của trường Tổng hợp kỹ thuật từ thành phố Lim, Peru

Buổi ký hiệp ước hợp tác giữa trường ĐH Giao thông đường bộ Matxcơva (MADI) và Viện nghiên cứu khoa học liên bang về đường bộ - BASt (thành phố Bergis Gladbah, Đức)

Tháng 2 năm 2006

Buổi tiếp đón phái đoàn Nepal 26.02.2006

Buổi tiếp đón phái đoàn trường Tổng hợp Чананьский thành phố Xian (Trung Quốc)

Phái đoàn Nepal tại Triển lãm “Các thành tựu khoa học của MADI” lần thứ 4

Buổi tiếp đón phái đoàn cùng Đại sứ Panama và ký hiệp ước hợp tác với trường Tổng hợp kỹ thuật Panama, 2004

Buổi tiếp đón phái đoàn Chính phủ Afganistan, 2003