Nhập học vào MADI

Tiếp nhận sinh viên khoa dự bị

Thời gian đào tạo: 1 năm ( từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 8 )

Các kì nghỉ: 2 tuần nghỉ đông, nghỉ hè – tháng 7 và tháng 8.

Hình thức đào tạo : chính khóa.

Tiếp nhận hồ sơ : Bắt đầu khóa học từ tháng 9, nhận hồ sơ từ 15 tháng 5. Tăng cường đào tạo cho các sinh viên trong trường hợp nhập học muộn vào tháng 10,11,12.Tiếp nhận các sinh viên năm 1 và các năm trên.

Thời gian đào tạo: 4 năm theo chương trình cử nhân. Sinh viên sau khi tốt nghiệp hệ cử nhân, nếu có nguyện vọng và tiêp tục theo học trong thời gian 2 năm nữa theo chương trình Cao học - Thạc sĩ.

Các kì nghỉ: Sau khi thi học kì 1, sinh viên sẽ được nghỉ đông 2 tuần. Sau khi thi học kì 2, sinh viên sẽ được nghỉ hè tháng 7 và 8. Các sinh viên khóa trên có thể biết trước lịch thực tập hè tương ứng với kế hoạch học tập.

Hình thức đào tạo : chính khóa.

Tiếp nhận hồ sơ: Bắt đầu khóa học từ tháng 9, nhận hồ sơ từ 21 tháng 4.

Tiếp nhận nghiên cứu sinh, tiến sĩ và thực tập sinh.

Thời gian đào tạo: 3 nămcho các nghiên cứu sinh chính quy, 4 nămhệ hàm thụ hoặc tại chức (không chính quy), 3 năm dành cho bậc tiến sĩ.

Hình thức đào tạo: chính quy và không chính quy.

Nhận hồ sơ: Bắt đầu khóa học từ tháng 10, nhận hồ sơ từ 15 tháng 5.

Trước khi nhập học dành cho bậc nghiên cứu sinh, các học viên có thể làm thực tập sinh khoa học từ 3 tháng đến 1 năm.Các hồ sơ cần thiết đối với việc tiếp nhận các công dân nước ngoài học tập tạI Trường:

Theo hiến pháp của Liên Bang Nga, các sinh viên ngoại quốc nghiêm chỉnh chấp hành theo luật pháp của Liên Bang Nga. Trong quá trình học tập tại trường, sinh viên ngoại quốc được hưởng những quyền lợi đồng thời thực hiện nghĩa vụ của một sinh viên theo điều lệ và quy định chung của nhà trường.

Trình đơn đ ký Hợp đồng học.