học phí

Học phí dành cho sinh viên nước ngòai tại MADI năm học 2013/2014 (giá tiền 1 năm)

Khoa dự bị

Tất cả ngành

96 000 rubles

Khoa cơ bản

Tất cả ngành, trừKinh tế thế giới

91 000-115 000 rubles

Kinh tế thê giới”

103 000 rubles

Thạc sỹ

102 000 rubles

Tiến sỹ:

Chính qui

104 000 rubles

Tại chức

76 000 rubles

Tiến sỹ khoa học:

Chính qui

110 000 rubles

Tại chức

80 000 rubles

Thực tập sinh:

Giá 1 tháng

10 200 rubles (tháng)

Trung tâm tiếng Nga

Giá 1 giờ kèm riêng

480 rubles(giờ)

Giá ký túc xá năm học 2013/2014

1 chỗ trong phòng đôi

53 808 rubles

Bảo hiểm

Phí bảo hiểm y tế bắt buộc (kèm dịch vụ khám chữa bệnh)

(theo hợp đồng với công ty bảo hiểm)

4 900 rubles