To index
To index

Về bộ phận đối ngoại

Units Về bộ phận đối ngoại
MADI site
Русская версия
中文版
باللغة العربية
English version

Bộ phận đối ngoại được thành lập theo lệnh của Bộ Giáo Dục Liên Xô vào 1960 và triển khai hoạt động của mình dựa trên cở sở luật pháp của Cộng hòa Liên Bang Nga, điều lệ và nghị quyết của Hội đồng khoa học của Trường Đại học Giao thông Đường bộ Mátcơva.

Trong suốt thời gian hoạt động, quan hệ đối ngoại được lãnh đạo bởi các phó hiệu trưởng : GS Ivanov V.V, GS Elizarov V.A. Trong 18 năm tiếp theo quan hệ đối ngoại của nhà trường dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Akmaev Kyazim KH., tiếp tục trợ giúp hiệu trưởng và giải quyết các vấn đề về quan hệ đối ngoại của nhà trường. Hiện nay, lãnh đạo quan hệ hợp tác và đối ngoại của nhà trường do phó hiệu trưởng phụ trách kinh tế GS Chubukov. Alexander B. đảm nhiệm.

Trường Đại học Giao thông Đường bộ Mátxcơva đang triển khai hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực đào tạo và giáo dục ở bậc Đại học và sau Đaị học:

  1. Đào tạo cán bộ cho các nước theo hướng và mô hình đào tạo của Trường.

  2. Bổ túc và nâng cao nghiệp vụ cho các giảng viên, cán bộ khoa học và trao đổi giảng viên.

  3. Tổ chức, xây dựng và thực hiện các kinh nghiệm của nước ngoài trong việc đào tạo sinh viên (chuyên nghành) các nghành tương ứng.

  4. Triển khai thực hiện các dự án khoa học và hợp đồng.

  5. Tổ chức, xây dựng và thực hiện trao đổi khoa học trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, xây dựng giao thông và các lĩnh vực khoa học kĩ thuật khác với các trường Đại học và các tổ chức khoa học khác trên thế giới.

  6. Tham gia hội nghi và hội thảo khoa học quốc tế hay các hoạt động tương tự.

Trong khuôn khổ của các hoạt động đối ngoại của nhà Trường việc thực hiện và triển khai công tác đào tạo sinh viên nước ngoài theo các nghành (hướng) đào tạo – nằm trong hệ thống và hình thức đào tạo của Nhà trường bao gồm (Khoa Dự bị, khoa cơ bản – chuyên nghành, nghiên cứu sinh, tiến sĩ, thực tập sinh).

Công tác đào tạo cho các sinh viên dự bị người nước ngoài được triển khai bởi Khoa Dự bị dành cho các sinh viên nước ngoài. Đây là trung tâm đào tạo sinh viên dự bị của nhà trường, một trong những trung tâm đạt chất lượng hàng đầu về đào tạo sinh viên dự bị tại Liên Bang Nga - sau Trường Đại học Tổng hợp MGU mang tên Lomonosov. Khoa dự bị của nhà trường được thành lập vào tháng 10/1960. Trong suốt những năm qua, có hơn 12000 sinh viên nước ngoài học tập tại khoa. Khoa dự bị của nhà trường là một trong khoa dẫn đầu trong hệ thống đào tạo dự bị theo năm chuyên nghành : kĩ thuật, y- sinh, kinh tế, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

Trường Đại học Giao thông Đường bộ Matxcơva có quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức khoa học của các quốc gia trên thế giới. Nhà trường là một trong những thành viên của hiệp hội đường bộ quốc tế. Nhà trường được trao quyền ủy nhiệm của trường ĐạI học Tổng hợp London.

Nhà trường đồng thời là thành viên của các tổ chức quốc tế : ủy ban IGIP thuộc UNESSCO, hiệp hội vận tải đường bộ quốc tế (ASMAP), ủy ban về giao thông, thông tin, du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của Liên hợp quốc dành cho các nước châu Á và Thái Bình Dương (E SKATO OOH), thường trực ủy ban quốc tế về tổ chức các hội nghị và hội thảo quốc tế về dòng giao thông, tổ chức hợp tác quốc tế của Châu Âu về lĩnh vực an ninh môi trường giao thông (IE EME) trực thuộc Ngân hàng thế giới và Bộ giao thông Pháp, hiệp hội hợp tác kĩ thuật của Đức, liên đoàn ôtô thế giới, hiệp hôi ôtô Đức, ủy ban nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, hiệp hội quốc tế về giáo dục trong lĩnh vực xây dựng giao thông (МААДО), hiệp hội quốc tế các trường đại học, liên minh về phát triển hạ tâng giao thông, hiệp hội phát triển giáo dục, hiệp hộI quốc tế các trường đại học kĩ thuật xây dựng, hiệp hội giáo dục quốc tế Châu Âu, hiệp hội quốc tế về nâng cao chất lượng giáo dục

Tiếp nhận sinh viên ngoại quốc đến học tập tại trường được thực hiên trên sự ủy quyền của nhà nước với sự điều chỉnh về chi phí đào tạo dựa trên nguồn ngân sách quốc gia Liên Bang Nga theo văn bản thỏa thuận cấp chính phủ (dạng hiệp định) hay trên hợp đồng và thỏa thuận vớI các cá nhân, công ty, doanh nghiệp hay các tổ chức khác (dạng hợp đồng) dựa trên nguồn tài chính của các cá nhân hay tổ chức đó.

Tiếp nhận sinh viên theo dạng hiệp định nhà nước tiến hành trên cơ sở hướng điều động của Bộ Giáo dục và Khoa học, Vụ giáo dục và Vụ quan hệ hợp tác quốc tế Liên Bang Nga.

Các công dân nước ngoài được tiếp nhận vào học tập tại trường phải có đầy đủ những điều kiện cần thiết để theo học các chuyên nghành khoa học kĩ thuật đã lựa chọn. Các công dân nước ngoài được học tập theo kế hoạch và chương trình giáo dục đào tạo bậc đại học tương ứng của Liên Bang Nga. Trong trường hợp cụ thể khác, có thể được đào tạo theo kế hoạch riêng. Sau khi tốt nghiệp, các công dân nước ngoài được nhận bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ khác nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia của Liên bang Nga.

Nhà trường mở Trung tâm tiếng Nga chuyên đào tạo tiếng Nga cho các công dân nứoc ngoài dựa trên hợp dồng thỏa thuận. Các khóa học tiếng Nga được tổ chức riêng tùy theo trình độ Tiếng Nga của từng người.

Trung tâm tiếng Nga của nhà trường có quan hệ hợp tác với Trung tâm hợp tác quốc tế về khoa học và văn hóa của Liên bang Nga.

Ngoài ra, Nhà trường còn có chức năng nâng cao kiến thức chuyên nghành và đào tạo giảng viên cho các các trường đại học tổng hộp kĩ thuật khác được tổ chức và thực hiện bởi Trung tâm sư phạm kĩ thuật quốc tế.

Trung tâm sư phạm quốc tế có nhiệm vụ đào tạo theo tiêu chuẩn của hiệp hộI quốc tế về sư phạm kĩ thuật (IGIP) mà Liên bang Nga là một trong những thành viên. Chương trình đào tạo bao gồm những khóa học sau : sư phạm kĩ thuât, cơ sở tâm lí, quan hệ công chúng, nghệ thuật diễn thuyết, phương tiện và công cụ trợ giúp hoạt động giảng dạy, phương tiện kĩ thuật đào tạo, công nghệ đào tạo hiện đại, lý luận giảng dạy thực hành, cơ sở sinh học của phát triển và đào tạo, tiếng nước ngoài.

Sau khi tốt nghiệp, các giảng viên được nhận bằng tốt nghiệp nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia và được hiệp hội quốc tế về sư phạm kĩ thuật chứng nhận.

Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển , quan hệ đối ngoại của nhà trường đã đạt được những thành tựu to lớn. Nhà trường đâc đào tạo hàng vạn sinh viên đến từ hơn 150 quốc gia. Năm học 2006/2007, nhà trường tiếp tục nhận đào tạo cho rất nhiều các quốc gia khác trên thế giới.